Michal Wolodyjowski Sabre - World Cup Sabre Tournament

World Cup sabre tournament for men.

Warsaw, May 19-20

Organizer: Polski Zwiazek Szermierczy

00-629 Warsaw
ul. Oleandrow 6
tel.: +(48-22) 827 28 25
www: www.pzszerm.pl

Menu: