Medical Schools in Poland

Jagiellonian University, Medical College

http://www.cm-uj.krakow.pl
Ulica Sw. Anny 12, PL-31008 Krakow
Tel: +48 12 422 5444, Fax: +48 12 422 4006

Karol Marcinkowski University of Medical Sciences, Faculty of Medicine

http://www.usoms.poznan.pl
10 Fredry Street, PL-61701 Poznan
Tel: +48 61 852 0342, Fax: +48 61 857 0455

Medical University in Bydgoszcz, Faculty II

http://www.amb.bydgoszcz.pl
Ulica Jagiellonska 13, PL-85067 Bydgoszcz
Tel: +48 52 211 818

Medical Academy of Bialystok

http://amb.ac.bialystok.pl
Ulica Kilinskiego 1, PL-15230 Bialystok

Medical Academy of Lublin

http://www.am.lublin.pl
Al. Raclawickie 1, PL-20950 Lublin
Tel: +48 81 209 21, Fax: +48 81 289 03

Medical Academy of Warsaw

http://www.amwaw.edu.pl
Ulica Zwirki I Wigury 61, PL02091 Warsaw
Tel: +48 22 572 0219, Fax: +48 22 572 0280

Medical Centre for Postgraduate Education, Warsaw

http://www.cmkp.edu.pl
Ul. Marymoncka 99, 02-813 Warsaw
Tel: +48 22 834 6847, Fax: +48 22 834 0470

Medical University of Gdansk, Faculty of Medicine

http://www.amg.gda.pl
Ulica Sklodowskiej Curie 3a, PL-80210 Gdañsk
Tel: +48 58 3478 222, Fax: +48 58 3016 115

Medical University of Lodz

http://www.am.lodz.pl
Al. Kosciuszki 4, PL-90419 Lodz
Tel: +42 632 51 00, Fax: +42 632 23 47

Medical University of Silesia

http://www.slam.katowice.pl
Ulica Poniatowskiego 15, PL-40952 Katowice
Tel: +48 32 514 964, Fax: +48 32 511 410

Military Medical University

http://www.wam.lodz.pl
PL-90001 Lodz

Pomeranian Academy of Medicine in Szczecin

http://www.pam.szczecin.pl
Ulica Rybacka 1, PL-70204 Szczecin
Tel: +48 91 336 303, Fax: +48 91 336 303

Wroclaw Medical University

http://www.am.wroc.pl
Pasteura Street 1, PL-50369 Wroclaw
Tel: +48 71 784 1001, Fax: +48 71 784 1009

Menu: